De duivelse samenwerking

De duivelse samenwerking: ‘Projectmanagement versus Testmanagement’

Gister ging ik naar mijn eerste BPUG (Best Practice User Group) workshop bij Squerist BV in Veenendaal, met als thema “De Duivelse samenwerking: projectmanagement versus testmanagement”. Niet alleen de titel was prikkelend en uitdagend ook de aankondiging maakte dat ik me graag in het diepe wilde gooien. Waarom staan project- en testmanagers vaak lijnrecht tegenover elkaar, is dit terecht en hoe kun je dit voorkomen? Zijn de belangen van een project- en testmanager zo verschillend, beiden hebben hetzelfde doel een kwalitatief goed product opleveren binnen de door de opdrachtgever vastgestelde scope, budget, tijd en kwaliteitsnormen? Ik zag deze workshop als een uitgelezen kans om kennis uit te wisselen met experts in zowel projectmanagement als in testmanagement. 

Oooh

De drie O’s; onverwacht, ongewenst, onzeker; die de testmanager komt brengen zijn het beste wat de projectmanager kan overkomen, zo begon André Boeters (directeur van Squerist BV) de workshop.

de 3 O's - IEP combi thema

de 3 O’s

 

Zij zorgen er namelijk voor dat er tijdig op kwaliteit bijgestuurd kan worden. De testmanager is géén brenger van slecht nieuws, die één van de vier projectvariabelen in gevaar brengt. De testmanager brengt een kans om tijdig bij te sturen. De testmanager als vriend in plaats van als de zeurende vijand.

De 3 O’s zijn afgeleid van de TED Talk van Stacey Kramer; the best gift I ever survived

De Duivelsvierkant

De project variabelen zijn de opdracht (scope), tijd, geld en kwaliteit. Als er bijvoorbeeld een besparing wordt gerealiseerd (geld) betekent dat automatisch een verkleining van de scope of concessies op het gebied van kwaliteit of  het heeft effect op de doorlooptijd van het project, of een combinatie hiervan. Met behulp van een goede project sturing (bijvoorbeeld via de PRINCE2 methodiek) is het vaak wel degelijk mogelijk om een project beter, goedkoper en sneller af te ronden. De Duivelsvierkant is geworden tot een reminder om de risico’s in kaart te brengen in plaats van iets waar jij je achter kunt verschuilen bij falen van het project.

Duivels vierkant - IEP moeder thema

Duivels vierkant

 

Hierna gaven Albrie Beemer (projectmanager bij Squerist BV) en Erik Bits (testmanager bij Squerist BV) aan de hand van het project “een nieuwe koffiemachine” uitleg over de door de projectmanager (PRINCE2) en testmanager (PRA, V/W-model, TMap faseringsmodel) gebruikte methodieken, met nadruk op de onderlinge samenhang, want het uiteindelijke gemeenschappelijk doel het opleveren van een kwalitatief goed product werkt als verbinder (Presentatie BPUG workshop 18 april).

Geloven versus Check

De project- en testmanager MOETEN samen goede randvoorwaarden scheppen m.b.t. de kwaliteitsattributen (functionele en non-functionele requirements), waar hechten we het meeste belang aan en samen de juiste clustering en prioritering bepalen (‘No risk, ‘No test’, of anders). Kortom, spreek dezelfde taal en schep gezamenlijke kaders! Kom samen eisen overeen voor een ‘Go’ en ‘No Go’ en voorkom te allen tijden een ‘Don’t Know.’

Geloof versus Check - IEP moeder thema

Geloof versus Check

 

Discussie

Aan de hand van een aantal scherp geformuleerde stellingen had de discussie al gauw vaart. Ik zal enkele reacties kort onder de stellingen aanstippen, de tijd bleek veel te kort om alle stellingen goed uit te diepen en zal daarom doorlopen op de LinkedIn groep  ‘Best Practice User Group Nederland.’

 • Testers zijn ‘zeikerds’ met slecht nieuws
  Testers zijn geen ‘zeikerds’ maar voorkomen ‘zeikerds.’ Testers zijn acceptanten voor de oplevering van een kwalitatief goed product en geven inzicht. Testers brengen geen slecht nieuws, maar brengen kansen op tijdige bijsturing.
 • De Projectmanager is de Testmanager
  In principe zijn het twee rollen, die naar gelang grootte en complexiteit van het project uitgevoerd kunnen worden door één persoon. Testen is een specialisme en de projectmanager heeft daar niet altijd de juiste kennis voor in huis. Risico op belangenverstrengeling ‘de slager keurt niet zijn eigen vlees.’ Als projectmanager ben je ook verantwoordelijk voor de kwaliteit als onderdeel van het project.
 • XX% van het projectbudget MOET worden besteed aan testen
  ‘No risk, No test’ er is lastig een vast % aan te verbinden, in het projectbudget maak je een inschatting van de kosten van de uit te voeren testen. Risico is als je % budget alloceert, dit ook besteed wordt, ook al zijn niet alle tests noodzakelijk.
 • Opstellen van requirements is zinloos, niemand houdt zich eraan
 • De Testmanager moet “naast” de projectmanager staan

Twitter feed

Na een enerverende en inspirerende avond ging ik naar huis met nieuwe inzichten en handvatten voor een constructieve samenwerking tussen project- en testmanager. Spreek dezelfde taal, maak duidelijke afspraken over de kwaliteitseisen en zorg ervoor dat beide hetzelfde beeld hebben bij de eisen ten aanzien van ‘Go’, ‘No Go’ besluiten door de opdrachtgever, zodat de ‘Don’t Know’ te allen tijden voorkomen kan worden. Manage de verwachtingen en communiceer deze helder en duidelijk. Of zoals blijkt uit de Twitter discussie “Een tester zorgt dat op tijd, de hoogst haalbare kwaliteit wordt gehaald, de Project Manager bepaalt daarvoor de voorwaarden.” De discussie is pas net begonnen, net als mijn reis in het vakgebied van project-, portfolio- en programmamanagement.

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.