Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum

Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum

Rol: Projectmanager online branding voor vier (online) brands, waaronder een charitatief initiatief in oprichting t.b.v. het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi op West-Java Indonesië (oftewel Talitakum). De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Marketing Communicatie strategieën.
Opdrachtgever: de opdrachtgever wenst anoniem te blijven.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:De opdrachtgever wenst anoniem te blijven
Project- / Programmanaam:online branding voor vier (online) brands
Periode:December 2013 – Juni 2014
Rol:Project Manager
Project- / Programma omschrijving:Online branding voor vier (online) brands. De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Business Plans (o.b.v. Business Model Canvas), Marketing Communicatie strategieën (inclusief digital marketing en social media).
Project- / Programma deliverables:• Oplevering viertal custom designed websites binnen vastgestelde scope.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Opstellen projectplannen voor de vier websites
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie pijlers).
• Rol van projectmanager richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).

Gebruikte methodieken:IPM, PMBoK, PRINCE2, Business Model Canvas

 

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

 

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:
• In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor het (in nauw overleg met de opdrachtgever) van de visiedocumenten t.b.v. de websites.
• Opstellen opstellen projectplan, plan van aanpak en project brief t.b.v. webbouwer.
• Opstellen projectbudget en sturingscriteria TGKIO ((Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).

Organizing & Preparing
• Planning Processes:
• Visiedocumenten verwerken tot projectplannen.
• Projectbrief opstellen voor geselecteerde leveranciers (webbouwer, webdesigner en ontwikkelaar).
• Opstellen projectplan t.b.v. het bezoek aan het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi, West-Java, Indonesië (interview vragen, benodigde informatie t.b.v. oprichting charitatief initiatief, gewenste samenwerkingsvorm en wederzijdse verwachtingen).
Carrying out the work
• Executing Processes:
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Schrijven van de webteksten voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie business pijlers).
• Activatie Social Media accounts.
• Selectie van beeldmateriaal.
Monitoring & Controlling processes
• Monitoring & Controlling processes:

• Coördinator richting webbouwer en designer.
• Voortgangsrapportage richting opdrachtgever en voornaamste stakeholders.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Projectmanager rol richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).
Closing the project
• Closing Processes:
• Overdragen Marketing Communicatieplan, inclusief contentkalender.
• Opstellen PED (Project Einde Document)