Samenwerkingsvormen en contracten: 7 tips

De flexibele schil wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Zelfstandig ondernemers zoeken elkaar op om elkaar te versterken en gezamenlijk een project of een programma tot een succesvol einde te brengen. Deze samenwerkingsverbanden vragen om een nieuwe kijk op capaciteitsplanning, de samenwerkingsovereenkomst en inzetcontracten. De traditionele opdrachtovereenkomsten tussen de opdrachtnemer (zelfstandig professional) en opdrachtgever (de organisatie of broker) zijn er nog wel – de zogenoemde uurtje-factuurtje-opdrachten. Maar er zijn vele tussenvormen denkbaar (resultaatverplichtingscontracten, projectcontracten, etc.).

Het komt steeds vaker voor dat de opdrachtgever meerdere partijen (of zelfstandig ondernemers) inschakelt om aan de opdrachtaanvraag te kunnen voldoen. Er wordt dan vanuit (tijdelijke) netwerkverbanden gewerkt met zelfstandig ondernemers die ieder vanuit hun expertise en specialisatie een bijdrage leveren en verantwoordelijk zijn voor een deel van de totale resultaatverplichting. De grote (vaak logge) algemene dienstverlener wordt op die manier vervangen door één of meerdere kleine suppliers met marktkennis, specialisatie, toegang tot vakexperts en een grotere snelheid van en flexibiliteit in handelen. Je kunt het vergelijken met team van consultants, maar dan bestaande uit meerdere zelfstandig ondernemers. Er is dan vaak een opdrachtgever (de organisatie of broker), een hoofaannemer (zelfstandig ondernemer of consortium van zelfstandig ondernemers) die werkt op basis van een resultaatverplichting en een aantal onderaannemers (zelfstandig ondernemers met een expertise of specialisatie die benodigd is om aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen).

7 tips voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten

De traditionele overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn er nog wel maar er zijn ook vele tussenvormen denkbaar. Waar moet je allemaal op letten?

Onderstaande tips kunnen je helpen bij je keuze wel/geen samenwerking aan te gaan in een netwerkverband of met een andere zelfstandig ondernemer.

Tip 01: laat je er als zelfstandig ondernemer nooit toe verleiden om een hiërarchische verhouding op te laten nemen in je contract

Als er de schijn is van een hiërarchische verhouding (en daarmee een verkapt dienstverband) kan je VAR-WUO (winst uit onderneming) worden omgezet naar een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden). Deze omzetting kan vervelende gevolgen hebben voor jouw toekomst als zelfstandig ondernemer. Beschik jij al over goede templates voor een samenwerkingsovereenkomst en over algemene voorwaarden wellicht kunnen deze als voorbeeld fungeren. Het vereist wel dat jouw templates vanuit het gezichtspunt van netwerkverbanden zijn opgesteld en niet vanuit de traditionele uurtje-factuurtje-opdrachten. Je gaat gezamenlijk de uitdaging aan om aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen en je hebt elkaar nodig om deze te behalen. Templates waarbij jouw risico wordt geminimaliseerd of bij de andere partij komen te liggen zijn niet geschikt voor deze samenwerkingsvorm. Er is dan geen sprake van gedeeld commitment voor het te bereiken resultaat, het project is bij voorbaat al kansloos.

In 2016 gaat de VAR verdwijnen en wordt vervangen door de Modelovereenkomst. De Belastingdienst gaat overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen.

  • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
  • Er komen modelovereenkomsten per sector. Deze publiceert de Belastingdienst straks op de eigen website. Zzp’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken.
  • Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken.
Tip 02: geef een goed inzicht in werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Werken vanuit een resultaatverplichting (zowel financieel als m.b.t. de projectplanning) wordt steeds meer gemeengoed. Spreek daarom jouw binnen en buiten scope activiteiten vooraf af. De scope is het totaal van de op te leveren producten en de daaraan gestelde eisen en acceptatiecriteria. Stel je voor dat de besparingen die jij (samen met het tijdelijke netverband, projectteam of programmateam) bereikt hoger zijn dan de in de resultaatverplichting opgenomen besparing. Krijgen jullie dan een percentage van de extra bereikte besparingen? Wat als de resultaatverplichting niet wordt behaald, wie kan in welke mate verantwoordelijk worden gehouden? Iedere expert (zelfstandig ondernemer) is verantwoordelijk voor zijn/haar deel van de totale resultaatverplichting en de totale scope. Spreek samen een verdeelsleutel af die in verhouding staat met jouw geleverde bijdrage aan het resultaat.

Tip 03: in hoeverre ben jij aansprakelijk als zelfstandig ondernemer?

Voor welk deel en hoe is de verdeling binnen het netwerkverband vastgelegd? Welke voorwaarden heb jij nodig om aan jouw resultaatverplichting te kunnen voldoen? Welke afhankelijkheden zijn er? Als er in het contract een ‘onbeperkte aansprakelijkheid’ is opgenomen ga dan terug naar de onderhandelingstafel, dit geldt ook voor ‘volledige vrijwaring voor schade’ voor de opdrachtgever of de broker. Jouw aansprakelijkheid als zelfstandig ondernemer moet in verhouding staan met jouw geleverde bijdrage. Als jij voor het behalen van jouw bijdrage aan het resultaat afhankelijk bent van tijdige, juiste en volledige informatie van derden neem dit dan op in jouw voorwaarden voor het behalen van jouw deel van de totale resultaatverplichting. Niets is zo vervelend als je jouw verplichtingen niet kunt nakomen door afhankelijkheid van derden en de gevolgen voor de rest van keten (of het behalen van de totale resultaatverplichting) kunnen groot zijn. Maak deze gevolgen en afhankelijkheden over de hele keten zichtbaar.

Tip 04: voer een credit check uit (of laat hem uitvoeren) naar de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers

Je kunt zelf een credit check uitvoeren uit openbare bronnen (incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf en curatele) de Kamer van Koophandel is een goed startpunt. Bv’s, nv’s en coöperaties moeten ieder boekjaar hun jaarrekening deponeren. Ook kun je een (gratis) credit check laten uitvoeren door een commerciële partij. Je krijgt dan de volgende informatie: algemene bedrijfsgegevens, omzet- en liquiditeitsontwikkeling, kredietadvies, betaalgedrag, credit rating (PD) en de ontwikkeling van de credit rating. Je weet dan op voorhand of de partij over voldoende middelen bezit om aan zijn/haar betalingsverplichting te kunnen voldoen. En mocht het alsnog misgaan dan weet je of er voldoende roerende en onroerende goederen aanwezig zijn om eventueel beslag op te laten leggen.

Tip 05: hoe tevreden zijn de klanten?

Via het onafhankelijk platform Opiness kun je de klantervaringen van jouw hoofdaannemer en eventuele onderaannemers bekijken. De klanttevredenheid vormt in het tijdperk van de social customer een steeds belangrijkere indicatie.

Tip 06: onderzoek de activiteiten op social media

Wat is hun profilering (expertstatus, of…), wat is hun positionering, wat zeggen ze en wat wordt er over hen gezegd? Doen ze wat ze zeggen? Hoe denken de social customers over hen?

Tip 07: komen de hoofdaannemers en eventuele onderaannemers hun betalingsverplichtingen na?

Kortom, verdiep je in mogelijke contract- en samenwerkingsvormen; je bent immers als zelfstandig ondernemer een volwaardige partij aan de onderhandelingstafel. Met deze tips kun je niet alle risico’s elimineren, maar je bent beter voorbereid en ze helpen je om risico’s vooraf te identificeren. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Mocht je nog aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag.

Dit blog is oorspronkelijk geschreven voor #Ontsecretaressen.

 

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.