Hytera Mobilfunk GmbH

Hytera Mobilfunk GmbH

Hytera Mobilfunk GmbH is een Duitse leverancier van oplossingen en producten op het gebied van Professional Mobile Radio (PMR). Zij zijn een specialist voor mobiele radio-technologie en pioniers op het gebied van professionele digitale mobiele radio systemen. Hytera Mobilfunk GmbH is al meer dan 30 jaar een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van TETRA-infrastructuur componenten.

Rol: Project Management Officer (PMO) voor het T2000 renewal project onderdeel van C2000.
C2000 is een digitaal landelijk netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. C2000 valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. C2000 is gebaseerd op de TETRA standaard. C2000 uit drie componenten:

  • het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie
  • het P2000 (Paging) alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol, en
  • de meldkamerbedieningen M2000.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Hytera Mobilfunk GmbH
Project- / Programmanaam:T2000 vernieuwingsproject onderdeel van C2000 Vernieuwing Implementatie
Periode:September 2015 - December 2015
Rol:PMO'er (Project Management Officer)
Project- / Programma omschrijving:T2000 Vernieuwing project onderdeel van C2000 Implementatie Vernieuwing Programma i.o.v. het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Project- / Programmadoel:Een goed werkend T2000 systeem conform de PvE (Turn-key project) in nauwe samenwerking met de overige deeltender opdrachtnemers (2Way en Eurofunk).
Taken:• Afstemming met PMO Hytera Duitsland
• Assisteren en bijhouden van de projectplanning, schatten, plannen, geïntegreerde projectplanning
• Mede ontwikkeling PID (project initiatie document)
• Bewaken van de standaardisatie, templates gebruik
• Project tracking, reviews en controle
• Project en PMO governance, meetings, maken van notulen en project communicatie
• Bewaken van de projectfinanciën in samenwerking met de controller van Hytera Duitsland
• Project procurement, tracking van huidige contracten en nieuwe contracten, in samenwerking met Procurement van Hytera Duitsland.
• Kwaliteitsmanagement conform de PvE en de aanbieding
• Communicatiemanagement conform de PvE en de aanbieding
• Requirements tracking (in Jira) conform de PvE en de aanbieding
• Deliverables tracking conform de PvE en de aanbieding
• Change management, documentatie, signaleren en controle
• Status rapportages, opzetten en najagen deelprojectleiders
• Risico, issue en opportunity management
• Document management (in Seafile, op Sharepoint en in Lotus Notes)
• Kennismanagement
• Administratieve ondersteuning
• Signaleren van en ondersteunen bij demand, forecast en resource management
• Project systems administratie
• Coördinatie van het screeningsproces en organisatie van diverse (klant) workshops om voortgang te rapporteren (Design fase).

Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL, PMI SPM, PMI PMBoK, MSP

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Volgt op het moment dat er meerdere fasen zijn doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de Design phase oftewel de Ontwerpfase.