Projectcoördinatie

Wat doet IEP

IEP heeft bewezen ervaring in het op interim basis bijdragen aan programma- of projectsucces bij diverse opdrachtgevers. Haar toegevoegde waarde voor projectcoördinatie en projectondersteuning ligt in een effectievere en efficiëntere uitvoering van uw portfolio, programma, of project. Hierdoor wordt het projectsucces vergroot en zijn uw kosten lager. IEP erkent het cruciale belang van een goede samenwerking tussen de projectmanager en de PMO-medewerker. Zij biedt u een sparringpartner, een rechterhand, iemand met specifieke kennis en een grote interesse en passie voor projectmanagement.

Projectondersteuning biedt grip, inzicht en overzicht over de projecten en speelt een belangrijke rol bij:

 • het opzetten van een project;
 • het opzetten en monitoren van de projectplanning;
 • het op de hoogte houden van de (project)organisatie over de voortgang van het project;
 • verzameling van relevante gegevens voor tijdige rapportage naar de diverse stakeholders;
 • kwaliteitsbewaking van de opgeleverde producten, inclusief continue toetsing aan de vooraf overeengekomen kwaliteitseisen;
 • het effectief (samen)werken en verbinden:
  • tussen programma’s en projecten;
  • tussen de veranderorganisatie en de bestaande organisatie;
  • tussen de mensen onderling;
  • tussen de mensen en de ondersteunende middelen;
  • tussen de doelstellingen van de programma’s en die van de organisaties.

PMBoK Project lifecycle

IEP (Ilona en Projecten) kan een bijdrage leveren aan:

 • stakeholdermanagement;
 • projectcommunicatie (binnen de projectorganisatie, de organisatie, en met de stakeholders);
 • informatie- en kennismanagement (lessons learned, best practices);
 • resourcemanagement (plannen en bewaken van de inzet van mensen en middelen);
 • risico- en issuemanagement;
 • verwachtingenmanagement;
 • change control (beheren en structureren van wijzigingsverzoeken);
 • ondersteunen bij de kwaliteitsbewaking van de op te leveren resultaten;
 • het op koers houden van uw programma of project (laveren tussen tegenstrijdige belangen, voortschrijdende inzichten, onvoldoende beschikbaarheid van mensen en middelen);
 • projectadministratie (opzetten en monitoren van de projectadministratie);
 • projectplanning (opzetten en monitoren van de projectplanning);
 • project financiën (planned versus actual, forecasts);
 • opstellen van managementrapportages (opstellen, informatie vergaren over periodieke voortgangsrapportages ten behoeve van verschillende stakeholders, lessons learned rapportage, project initiatie document,  project eind rapportage);
 • opstellen van procesbeschrijvingen en handboeken met werkinstructies.

Het PMO[1] is de basis om vanuit een helikopterview het programma of project te ondersteunen door middel van monitoring en controle.

Voor projectsucces zijn drie zaken van belang:

 • Waarom (doen we dit project);
 • Hoe (doen we dit project);
 • Wat (wordt aan het einde van het project opgeleverd).

Een project draait om veranderingen en veranderingen hebben een effect op mensen. Een breed gedragen en geaccepteerde projectdoelstelling draagt bij aan het projectsucces. Naast sturing door inzet van de juiste tools, technieken en methodieken ligt mijn focus op projectcommunicatie en stakeholdermanagement.

PRINCE2 Projectmanagement

 

 

 


[1] Referentiemateriaal: Project Management Office Implementeren op basis van P3O | Projectmatig Werken | Project Management Office als pop-up shop | Projectmanagement op basis van NCB versie 3 | Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij Projectmanagement en PMO op basis van NCB versie 3 | Een praktisch PMO | The Project Management Office or PMO a quest for understanding | Praktisch projectmanagement 1 en 2 | Handboek Projectmanagement de TIPI-approach