Hytera Mobilfunk GmbH

Hytera Mobilfunk GmbH is een Duitse leverancier van oplossingen en producten op het gebied van Professional Mobile Radio (PMR). Zij zijn een specialist voor mobiele radio-technologie en pioniers op het gebied van professionele digitale mobiele radio systemen. Hytera Mobilfunk GmbH is al meer dan 30 jaar een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van TETRA-infrastructuur componenten.

Rol: Project Management Officer (PMO) voor het T2000 renewal project onderdeel van C2000.
C2000 is een digitaal landelijk netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. C2000 valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. C2000 is gebaseerd op de TETRA standaard. C2000 uit drie componenten:

  • het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie
  • het P2000 (Paging) alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol, en
  • de meldkamerbedieningen M2000.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Hytera Mobilfunk GmbH
Project- / Programmanaam:T2000 vernieuwingsproject onderdeel van C2000 Vernieuwing Implementatie
Periode:September 2015 - December 2015
Rol:PMO'er (Project Management Officer)
Project- / Programma omschrijving:T2000 Vernieuwing project onderdeel van C2000 Implementatie Vernieuwing Programma i.o.v. het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Project- / Programmadoel:Een goed werkend T2000 systeem conform de PvE (Turn-key project) in nauwe samenwerking met de overige deeltender opdrachtnemers (2Way en Eurofunk).
Taken:• Afstemming met PMO Hytera Duitsland
• Assisteren en bijhouden van de projectplanning, schatten, plannen, geïntegreerde projectplanning
• Mede ontwikkeling PID (project initiatie document)
• Bewaken van de standaardisatie, templates gebruik
• Project tracking, reviews en controle
• Project en PMO governance, meetings, maken van notulen en project communicatie
• Bewaken van de projectfinanciën in samenwerking met de controller van Hytera Duitsland
• Project procurement, tracking van huidige contracten en nieuwe contracten, in samenwerking met Procurement van Hytera Duitsland.
• Kwaliteitsmanagement conform de PvE en de aanbieding
• Communicatiemanagement conform de PvE en de aanbieding
• Requirements tracking (in Jira) conform de PvE en de aanbieding
• Deliverables tracking conform de PvE en de aanbieding
• Change management, documentatie, signaleren en controle
• Status rapportages, opzetten en najagen deelprojectleiders
• Risico, issue en opportunity management
• Document management (in Seafile, op Sharepoint en in Lotus Notes)
• Kennismanagement
• Administratieve ondersteuning
• Signaleren van en ondersteunen bij demand, forecast en resource management
• Project systems administratie
• Coördinatie van het screeningsproces en organisatie van diverse (klant) workshops om voortgang te rapporteren (Design fase).

Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL, PMI SPM, PMI PMBoK, MSP

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Volgt op het moment dat er meerdere fasen zijn doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de Design phase oftewel de Ontwerpfase.

 

 

 

Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum

Rol: Projectmanager online branding voor vier (online) brands, waaronder een charitatief initiatief in oprichting t.b.v. het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi op West-Java Indonesië (oftewel Talitakum). De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Marketing Communicatie strategieën.
Opdrachtgever: de opdrachtgever wenst anoniem te blijven.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:De opdrachtgever wenst anoniem te blijven
Project- / Programmanaam:online branding voor vier (online) brands
Periode:December 2013 – Juni 2014
Rol:Project Manager
Project- / Programma omschrijving:Online branding voor vier (online) brands. De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Business Plans (o.b.v. Business Model Canvas), Marketing Communicatie strategieën (inclusief digital marketing en social media).
Project- / Programma deliverables:• Oplevering viertal custom designed websites binnen vastgestelde scope.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Opstellen projectplannen voor de vier websites
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie pijlers).
• Rol van projectmanager richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).

Gebruikte methodieken:IPM, PMBoK, PRINCE2, Business Model Canvas

 

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

 

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:
• In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor het (in nauw overleg met de opdrachtgever) van de visiedocumenten t.b.v. de websites.
• Opstellen opstellen projectplan, plan van aanpak en project brief t.b.v. webbouwer.
• Opstellen projectbudget en sturingscriteria TGKIO ((Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).

Organizing & Preparing
• Planning Processes:
• Visiedocumenten verwerken tot projectplannen.
• Projectbrief opstellen voor geselecteerde leveranciers (webbouwer, webdesigner en ontwikkelaar).
• Opstellen projectplan t.b.v. het bezoek aan het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi, West-Java, Indonesië (interview vragen, benodigde informatie t.b.v. oprichting charitatief initiatief, gewenste samenwerkingsvorm en wederzijdse verwachtingen).
Carrying out the work
• Executing Processes:
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Schrijven van de webteksten voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie business pijlers).
• Activatie Social Media accounts.
• Selectie van beeldmateriaal.
Monitoring & Controlling processes
• Monitoring & Controlling processes:

• Coördinator richting webbouwer en designer.
• Voortgangsrapportage richting opdrachtgever en voornaamste stakeholders.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Projectmanager rol richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).
Closing the project
• Closing Processes:
• Overdragen Marketing Communicatieplan, inclusief contentkalender.
• Opstellen PED (Project Einde Document)