7 ingrediënten van een veranderverhaal

Je hebt de bedoeling van je project gevisualiseerd in een fotomoment. De logline, de magische zin die op een prikkelende wijze antwoord geeft op de vraag waarom moeten we dit project doen, is klaar. Je kunt nu gaan bouwen aan het veranderverhaal van jouw project. Ieder veranderverhaal – dus ook voor jouw project – bevat zeven onmisbare ingrediënten en vijf verhaalwetten.
De 7 ingrediënten van een goed veranderverhaal zijn:  er is een held, er is een streven, een begunstigde, een gangmaker, er komt tegenslag op je pad, maar ook onverwachte hulp en dan is er de ommekeer.

[Lees meer…]

Drie bronnen van verandering

Wanneer ben jij bereid te veranderen? Er zijn drie bronnen van verandering: ambitie, interactie en omstandigheden. Deze bronnen zijn de inspiratiebronnen voor het formuleren van de bedoeling. Met een project wil je een verandering in gang zetten dat bijdraagt aan het streven van het bedrijf (het businessresultaat). Het projectresultaat moet natuurlijk wel geaccepteerd en in gebruik genomen worden, anders is het project voor niets geweest. Maar een project is pas echt succesvol als de baten worden gerealiseerd. Een project is een investering die je doet om bepaalde baten (positieve effecten voor belanghebbenden, al dan niet financieel) te realiseren. Pas als je dit realiseert is er sprake van projectsucces. Storytelling is een belangrijk hulpmiddel om dit succes te realiseren. Het belang van storytelling en communicatie wordt in de praktijk nog wel eens onderschat, zo gefocust als men is op het specificeren, ontwerpen, bouwen, testen en accepteren van het projectresultaat. Men vergeet in de praktijk wel eens waarvoor we het project eigenlijk doen en hoe het bijdraagt aan het businessdoel. Het beoogde project-  en businessresultaat vraagt vaak om een verandering bij de gebruikers (een andere manier van werken, een andere invulling aan hun rol). Mensen veranderen niet zo maar, ze moeten het willen en de noodzaak voelen.

[Lees meer…]

Waarom bedoeling zo belangrijk is

Waarom bedoeling zo belangrijk is: de bedoeling is de logline voor projecten, het vormt de anatomie ieder veranderverhaal. Je geeft antwoord op de vraag: waarom moeten we dit project doen? Je verwoordt wat je uiteindelijk met het project wilt bereiken (naast het projectresultaat is ook het businessresultaat cruciaal). De bedoeling is het fundament van de businesscase van het project en vormt de basis voor de investeringsbeslissing. Je kunt de bedoeling vergelijken met een kompas, waarbij het einddoel (het businessresultaat) niet uit het oog mag worden verloren. Een project is immers nooit een doel op zich. Als je de bedoeling in verbinding met het streven tot leven kunt wekken in een prikkelende logline kun je het project gaan vormgeven. Het helpt om commitment te creëren bij je stakeholders en om dit commitment om te zetten naar actie. Een project doe je immers samen.

[Lees meer…]

Heb jij al een logline voor je project?

Projecten worden opgestart om veranderingen door te voeren en echte verandering begint met een eigen verhaal. In de businesscase van ieder project staat het ‘waarom’ beschreven ‘waarom doen we dit project eigenlijk en wat draagt het project bij aan het streven van de organisatie?’. In de praktijk wordt vaak wel het projectwaarom benoemd maar niet het businesswaarom. Als het al benoemd staat in de businesscase dan is het vaak klinisch beschreven vol feiten en cijfers. Maar verbinding en eigenaarschap voor de businesscase zodat je bereid bent om een bijdrage te leveren, zit hem niet in het klinisch verwoorden van de businesscase. Stakeholders willen het ‘voelen’, ze willen geprikkeld worden en willen het doel voor zich kunnen zien en dit kan met behulp van storytelling. Op het moment dat je het doel van het project kun verbinden aan het streven van de organisatie kun je de verandering gaan vormgeven.

[Lees meer…]

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Boekrecensie: Projectmanagement voor opdrachtgevers; de vier principes van succesvol opdrachtgeverschap
Auteur: Michiel van der Molen

Ontwikkelingen in de maatschappij, economie, markt, technologie of wetgeving volgen elkaar steeds sneller op. Er worden steeds vaker projecten opgestart om deze dynamische ontwikkelingen te kunnen doorvoeren. De tijd dat een project succesvol is als het binnen afgesproken voorwaarden (tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten) het geplande resultaat oplevert is voorbij. Tijdens het project veranderen er immers zaken en uitzonderingen zijn de regel geworden. Een project is een investering en is pas succesvol als het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Managers krijgen steeds vaker naast hun operationele taken de rol van opdrachtgever toebedeeld. Maar hoe vul je deze rol succesvol in?

[Lees meer…]

Beyond project management: PROM

PROM (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel)

PROM[1] (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel) is een raamwerk voor de ordening en beschrijving van projectorganisatievormen en is gestructureerd volgens de ontwikkelprincipes van Spiral Dynamics.
Met het PROM kun je de complexiteit van de tijdelijke opgave typeren en je kunt de inrichting van de projectorganisatie bepalen die het beste presteert binnen de gegeven context. Het raamwerk vergroot het inzicht in de diverse aspecten en integraliteit van projectmatig denken en werken. En geeft een overzicht van de factoren die de effectiviteit van een project kunnen verbeteren.

[Lees meer…]

RUP op Maat: een Agile toepassing

RUP op Maat: een Agile toepassing van Rational Unified Process

Boekrecensie: RUP op maat – Agile met RUP, Scrum en PRINCE2
Auteurs: Remi-Armand Collaris en Eef Dekker

Het projectmanagement vakgebied is volop in beweging, weg van het blind volgen van processen en initiële planningen, richting het flexibel omarmen van verandering. Echte teams worden steeds belangrijker, om in te kunnen spelen op de overvloed aan technische wensen, mogelijkheden en de steeds groter wordende complexiteit van de huidige projecten.
Het inrichten van multidisciplinaire projectteams is echter niet meer voldoende. Ook participatie van business en beheer is onmisbaar om de nieuwe generatie projecten succesvol van de grond te krijgen.  [Lees meer…]

Ben jij een project kunstenaar?

Beschouw jij jezelf als een project artiest? Veel projectmanagers zien zichzelf niet als kunstenaars, maar als een project monteur. Het is hun taak om gestandaardiseerde processen, methoden en checklists toe te passen. Projectmanagers zien weinig ruimte voor hun artistieke expressie. Dit is een veelvoorkomende misvatting. [Lees meer…]

De TIPI approach

Boekrecensie: Handboek projectmanagement de TIPI approach
Auteurs: Ernst Bosschers, Roland Boutelegier, Jacques Dierick, Hans Fredriksz en Reinier Krooshof

Denk je graag in metaforen, dan is dit boek misschien wel iets voor jou. In de TIPI-approach krijg je de opdracht om een tweetopstipi te bouwen voor de Dakota-indianen. Het boek is gericht op visualisatie en dit maakt de processen inzichtelijk. De metafoor van een tipi is een goed middel om je een praktisch projectmanagement handboek te bieden.  [Lees meer…]

Het pop-up PMO

Snelle, flexibele en gestructureerde ondersteuning in projecten en programma’s.

Boekrecensie: Project Management Officie als pop-up shop
Auteur: Mertine Middelkoop

Je ziet ze steeds vaker in het straatbeeld verschijnen en weer verdwijnen: pop-up shops ‘tijdelijke winkels, guerrillashops in bestaande winkels of lege ruimtes’. Pop-up shops worden steeds vaker ingezet als promotietool die inspelen op de behoeften van de consument. Mensen willen verrast worden en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen in de belevingseconomie. Pop-up shops komen onaangekondigd, trekken razendsnel publiek en verdwijnen weer of gaan op in een permanent vorm.  [Lees meer…]