Samenwerkingsvormen en contracten: 7 tips

De flexibele schil wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Zelfstandig ondernemers zoeken elkaar op om elkaar te versterken en gezamenlijk een project of een programma tot een succesvol einde te brengen. Deze samenwerkingsverbanden vragen om een nieuwe kijk op capaciteitsplanning, de samenwerkingsovereenkomst en inzetcontracten. De traditionele opdrachtovereenkomsten tussen de opdrachtnemer (zelfstandig professional) en opdrachtgever (de organisatie of broker) zijn er nog wel – de zogenoemde uurtje-factuurtje-opdrachten. Maar er zijn vele tussenvormen denkbaar (resultaatverplichtingscontracten, projectcontracten, etc.).

[Lees meer…]