Ilona En Projecten

Organisaties zijn constant in beweging en voortdurend aan verandering onderhevig. Deze veranderingen hebben grote impact op de bestaande (lijn)organisatie, processen en de informatievoorziening. Ook wordt onze wereld steeds meer ‘multi’: multidisciplinair, multicultureel, multi-enzovoort. Hierdoor moeten organisaties steeds weer alert reageren en adequaat inspelen op verandering na verandering. Projectmanagement heeft zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkeld: de tijdelijke organisatie-in-de-organisatie waarmee snel en flexibel nieuwe uitdagingen kunnen worden opgepakt. Projectmatig werken vraagt om een projectmatige organisatiestructuur met transparante processen, afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de project- en de lijnorganisatie en een op de stakeholders afgestemde informatievoorziening. Professioneel projectcoördinatie, -beheersing en -ondersteuning is daarom een essentiële competentie geworden binnen organisaties.

Samenwerken en stap voor stap naar het beoogde resultaat.

IEP (Ilona en Projecten) is gespecialiseerd in het coördineren, beheersen en ondersteunen van projecten. IEP zorgt voor een efficiënte en effectieve coördinatie, beheersing en ondersteuning van de (project- of programma-)organisatie bij het realiseren van de doelstellingen.

Zoekt u een tijdelijke projectcoördinator, -begeleider, -ondersteuner of PMO-medewerker? Dan help ik u graag om de oplossing te vinden die bij uw organisatie, project, programma of portfolio past.

PMBoK Stakeholdermanagement

IEP levert projectcoördinatie en projectondersteuning met een focus op projectcommunicatie en stakeholdermanagement binnen bewegende organisaties. Zij werkt vanuit internationaal erkende methodieken en standaarden, zoals PMI’s PMBoK Guide, Agile en PRINCE2.

IEP biedt snelle, flexibele en gestructureerde ondersteuning in projecten, programma’s en portfolio’s. Haar toegevoegde waarde voor projectcoördinatie en projectondersteuning ligt in een effectievere en efficiëntere uitvoering van uw portfolio, programma, of project. Hierdoor wordt het projectsucces vergroot en zijn uw kosten lager. IEP erkent het cruciale belang van een goede samenwerking tussen de project-, programma- of portfoliomanager en de PMO-medewerker. Zij biedt u een sparringpartner, een rechterhand, iemand met specifieke kennis en een grote interesse en passie voor project-, programma en portfoliomanagement.