7 ingrediënten van een veranderverhaal

Je hebt de bedoeling van je project gevisualiseerd in een fotomoment. De logline, de magische zin die op een prikkelende wijze antwoord geeft op de vraag waarom moeten we dit project doen, is klaar. Je kunt nu gaan bouwen aan het veranderverhaal van jouw project. Ieder veranderverhaal – dus ook voor jouw project – bevat zeven onmisbare ingrediënten en vijf verhaalwetten.
De 7 ingrediënten van een goed veranderverhaal zijn:  er is een held, er is een streven, een begunstigde, een gangmaker, er komt tegenslag op je pad, maar ook onverwachte hulp en dan is er de ommekeer.

[Lees meer…]

Drie bronnen van verandering

Wanneer ben jij bereid te veranderen? Er zijn drie bronnen van verandering: ambitie, interactie en omstandigheden. Deze bronnen zijn de inspiratiebronnen voor het formuleren van de bedoeling. Met een project wil je een verandering in gang zetten dat bijdraagt aan het streven van het bedrijf (het businessresultaat). Het projectresultaat moet natuurlijk wel geaccepteerd en in gebruik genomen worden, anders is het project voor niets geweest. Maar een project is pas echt succesvol als de baten worden gerealiseerd. Een project is een investering die je doet om bepaalde baten (positieve effecten voor belanghebbenden, al dan niet financieel) te realiseren. Pas als je dit realiseert is er sprake van projectsucces. Storytelling is een belangrijk hulpmiddel om dit succes te realiseren. Het belang van storytelling en communicatie wordt in de praktijk nog wel eens onderschat, zo gefocust als men is op het specificeren, ontwerpen, bouwen, testen en accepteren van het projectresultaat. Men vergeet in de praktijk wel eens waarvoor we het project eigenlijk doen en hoe het bijdraagt aan het businessdoel. Het beoogde project-  en businessresultaat vraagt vaak om een verandering bij de gebruikers (een andere manier van werken, een andere invulling aan hun rol). Mensen veranderen niet zo maar, ze moeten het willen en de noodzaak voelen.

[Lees meer…]

Waarom bedoeling zo belangrijk is

Waarom bedoeling zo belangrijk is: de bedoeling is de logline voor projecten, het vormt de anatomie ieder veranderverhaal. Je geeft antwoord op de vraag: waarom moeten we dit project doen? Je verwoordt wat je uiteindelijk met het project wilt bereiken (naast het projectresultaat is ook het businessresultaat cruciaal). De bedoeling is het fundament van de businesscase van het project en vormt de basis voor de investeringsbeslissing. Je kunt de bedoeling vergelijken met een kompas, waarbij het einddoel (het businessresultaat) niet uit het oog mag worden verloren. Een project is immers nooit een doel op zich. Als je de bedoeling in verbinding met het streven tot leven kunt wekken in een prikkelende logline kun je het project gaan vormgeven. Het helpt om commitment te creëren bij je stakeholders en om dit commitment om te zetten naar actie. Een project doe je immers samen.

[Lees meer…]

Heb jij al een logline voor je project?

Projecten worden opgestart om veranderingen door te voeren en echte verandering begint met een eigen verhaal. In de businesscase van ieder project staat het ‘waarom’ beschreven ‘waarom doen we dit project eigenlijk en wat draagt het project bij aan het streven van de organisatie?’. In de praktijk wordt vaak wel het projectwaarom benoemd maar niet het businesswaarom. Als het al benoemd staat in de businesscase dan is het vaak klinisch beschreven vol feiten en cijfers. Maar verbinding en eigenaarschap voor de businesscase zodat je bereid bent om een bijdrage te leveren, zit hem niet in het klinisch verwoorden van de businesscase. Stakeholders willen het ‘voelen’, ze willen geprikkeld worden en willen het doel voor zich kunnen zien en dit kan met behulp van storytelling. Op het moment dat je het doel van het project kun verbinden aan het streven van de organisatie kun je de verandering gaan vormgeven.

[Lees meer…]

Samenwerkingsvormen en contracten: 7 tips

De flexibele schil wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Zelfstandig ondernemers zoeken elkaar op om elkaar te versterken en gezamenlijk een project of een programma tot een succesvol einde te brengen. Deze samenwerkingsverbanden vragen om een nieuwe kijk op capaciteitsplanning, de samenwerkingsovereenkomst en inzetcontracten. De traditionele opdrachtovereenkomsten tussen de opdrachtnemer (zelfstandig professional) en opdrachtgever (de organisatie of broker) zijn er nog wel – de zogenoemde uurtje-factuurtje-opdrachten. Maar er zijn vele tussenvormen denkbaar (resultaatverplichtingscontracten, projectcontracten, etc.).

[Lees meer…]