Keuzemenu Programmamanagement: samenvattend

Keuzemenu Programmamanagement – Kiezen voor een visie

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Martijn Akkersdijk | Jo Bos | Rob Chabot | David de Graaf | René Hombergen | Hans Licht | Anne Jette van Loon | Karel Turfboer | Lia de Zoete

In de afgelopen weken heb ik de zes visies uit het boek ‘Het Keuzemenu programmamanagement’ verwerkt in blogs. Je kent nu de basis van alle zes de visies. Maar welke visie kies je? Moet je wel een keuze maken?
Elke visie en de bijbehorende aanpak voorziet in het uitvoeren van een programma.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 6

Keuzemenu Programmamanagement – visie 6 SPM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Karel Turfboer

Visie 6: Standard for Program Management (SPM)

De Standard for Program Management (SPM) is ontwikkeld door het Project Management Institute (PMI). Het PMI ontwikkelt richtlijnen voor de wereldwijde uitoefening van het projectmanagement vakgebied en heeft certificeringsprogramma’s voor onder andere projectmanagers (CAPM en PMP), programmamanagers (PgMP) en portfoliomanagers (PfMP).
De PMI producten worden door de leden van de vereniging ontwikkeld en zijn gebaseerd op opgedane praktijkervaringen en –kennis. De lessons learned en erkende best practices krijgen zo een plek in de richtlijnen. De PMI-norm voor programmamanagement, de Standard for Program Management (SPM), is ook op deze manier tot stand gekomen: 416 PMI-leden uit 36 langen hebben er een bijdrage aan geleverd. De PMI-producten zijn richtlijnen, geen dwingende voorschriften. De gebruiker van de richtlijn bepaalt zelf of hij iets opvolgt of niet.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 5

Keuzemenu Programmamanagement – visie 5 PGMC

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Jo Bos | Hans Licht | Anne Jette van Loon

Visie 5: Programmatisch Creëren (PGMC)

Programmamanagement is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De groeiende complexiteit van de samenleving vraagt om een integrale benadering van vraagstukken. Programmatisch Creëren is een aanpak waarbij het realiseren van doelen door samenwerking centraal staat. Door de focus op de visie van het programma biedt deze aanpak mogelijkheden om partijen blijvend te binden en synergie te bereiken.  [Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 4

Keuzemenu Programmamanagement – visie 4 PGM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Karel Turfboer

Visie 4: Programmamanagement; sturen op samenhang (PGM)

De visie ProGrammaManagement; sturen op samenhang biedt een passende aanpak om niet alleen producten en projecten centraal te stellen, maar de doelen van organisatie. Hiervoor moeten ‘de goede dingen’ worden gedaan, in een duidelijke prioriteitsvolgorde, met de daarvoor benodigde middelen. PGM is een hulpmiddel bij het doelgericht inzetten van de benodigde aandacht en energie om samenhangend en overzichtelijk belangrijke en complexe inspanningen tot stand te kunnen brengen, in en vanuit een organisatie, maar ook tussen organisaties – zodanig dat prioriteiten in een programma doelbewust worden gesteld en er flexibel en effectief gereageerd en geanticipeerd kan worden op allerlei (externe) ontwikkelingen en veranderingen. PGM geeft organisaties houvast door samenhang op diverse niveaus aan te brengen.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 3

Keuzemenu Programmamanagement –  visie 3 MSP

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Rob Chabot | Ron Vinken | Lia de Zoete

Visie 3: Managing Successful Programmes (MSP)

Managing Successful Programmes (MSP) is het raamwerk van het Britse OCG. In de benadering volgens MSP is een programma een aanpak om op een gestructureerde manier strategische doelen te bereiken. Hierbij gaat het om een grote of complexe verandering waarbij een aantal nieuwe producten of diensten worden geïmplementeerd en er ook een organisatieverandering nodig is. MSP sluit aan op PRINCE2, een in Europa en zeker in Nederland veelgebruikte projectmanagementaanpak. Organisaties die in projecten werken met PRINCE2 kiezen vaak voor MSP, omdat ze op elkaar aansluiten, vanwege de eenduidige terminologie, heldere structuur en certificeringsmogelijkheden. Het gedachtegoed van MSP is één van de belangrijkste leden van de OCG familie, naast PRINCE2 voor projectmanagement en MOP (Management of Portfolio) voor portfoliomanagement.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 2

Keuzemenu Programmamanagement – visie 2 IPM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Rob Chabot | David de Graaf

Visie 2:  Integraal programmamanagement (IPM)

Is ontwikkeld in samenwerking met adviesgroep Novius en is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met programmamanagement van projecten met een relatief grote ICT-component. Bij IPM is er veel aandacht voor de relatie met portfoliomanagement, (multi-)projectmanagement en business- en informatieplanning. IPM gaat in op de bestuurlijke kant van programmamanagement, maar beschrijft daarnaast ook hoe de bedrijfsstrategie wordt doorvertaald naar uit te voeren projecten en op welke wijze architectuur kan worden ingezet om de samenhang in het eindbeeld (Soll), en daarmee de afhankelijkheden tussen de gedefinieerde projecten, inzichtelijk te krijgen. Binnen de IPM visie is aandacht voor de veranderkundige kant, het menselijke aspect. IPM is daarmee meer dan een methode: het is een visie op het tot stand brengen van structurele veranderingen in organisaties, rekening houden met het specifieke verandervraagstuk, en afgestemd op de bedrijfsstrategie, de organisatiecultuur en de context van de organisatie.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 1

Keuzemenu Programmamanagement – visie 1 A4-programmamanagement

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | René Hombergen | Karel Turfboer | Lia de Zoete

Visie 1: A4 programmamanagement

A4 programmamanagement is ontwikkeld door René Hombergen en afgeleid van de A4-methode voor projectmanagement: een indeling in vier gebieden waarvan de omschrijving steeds met de letter ‘A’ begint. A4 biedt overzicht, eenvoud en een gemakkelijke structuur. De A4-benadering is een top-down aanpak en is ontstaan vanuit het perspectief van de opdrachtgever.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement – 6 visies

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Martijn Akkersdijk | Jo Bos | Rob Chabot | David de Graaf | René Hombergen | Hans Licht | Anne Jette van Loon | Karel Turfboer | Lia de Zoete

Nu we projectmanagement onder knie hebben vormt programmamanagement de volgende uitdaging. Dit boek brengt zes organisaties en negen auteurs bijeen om samen tot een verdieping en verbreding van het programmamanagement vakgebied te komen.  [Lees meer…]