De OODA-loop en Agile

Wat kunnen we leren van John Richard Boyd (1927-1997) om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden? John Richard Boyd heeft op basis van zijn ervaringen als gevechtspiloot tijdens de Korea-oorlog en later als instructeur de OODA-loop (Observe/Ontwikkel, Orient/Oriënteer, Decide/Beslis, Act/Handel/Actie ontwikkelt.

Toepassing van deze OODA-loop stelt je in staat om je continue aan te passen aan snel veranderende omstandigheden en hier je kracht van te maken. Als je in een luchtgevecht een seconde later reageert dan je opponent, dan ben je al te laat en is jouw toestel uit de lucht geschoten. We leven in een snel veranderende wereld, het is veranderen of ten onder gaan.

Tijdens de Korea-oorlog vonden luchtgevechten plaats tussen de F-86 (Amerikaanse toestellen) en de MiG-15 (Russische toestellen). De MiG was sneller, wendbaarder, en was beter gebalanceerd, in theorie zouden de F-86’s uit het luchtruim geschoten moeten worden. Maar in werkelijkheid werden ze tien keer zo vaak neergeschoten als de Amerikaanse toestellen. Waar kwam dit door? Training? Dat kon het maar deels verklaren. Tactiek? Misschien, maar dan zou het niet tien keer zo veel zijn. En toen kwam het ‘A-Ha’-moment. De Amerikaanse piloten konden beter zien en sneller handelen door de ontwerpkeuzes van de F-86. De F-86 had een koepelvormige cockpit, de cockpit van de MiG had een heleboel raampjes met stijlen die het zicht van de gevechtspiloot belemmerden. De Amerikaanse gevechtspiloten zagen de MiG’s als eerste en ze konden sneller iets met die informatie doen dan de Chinese en Noord-Koreaanse piloten. De strijd werd dus niet beslist door wat het gevechtsvliegtuig kon, maar door de snelheid waarmee observatie in actie werd omgezet. De MiG voerde een actie uit, de F-86 reageerde, en terwijl de MiG-piloot daar nog op probeerde te reageren voerde de F-86 piloot al weer een volgende actie uit. Hij speelde veel sneller in op iedere nieuwe positie van de MiG zodat de technologisch veel geavanceerdere MiG een gemakkelijk doelwit werd.

Zie je de gelijkenis met deze bekende uitspraak van Charles Darwin: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

De OODA-loop of OODA-cyclus

Hier vanuit heeft Boyd het sleutelconcept, de beslissingscyclus of de OODA loop, ontworpen. Dit is het proces waarbij een entiteit (een individu of een organisatie) reageert op een gebeurtenis. Volgens dit concept, is de successleutel, het creëren van situaties waarin je sneller passende besluiten neemt dan je tegenstander. Boyd gaat er vanuit dat alle intelligente organismen en organisaties een continue cyclus van interactie met hun omgeving aangaan. Hij zei: “complexiteit (technische, organisatorische, operationele, etc.) veroorzaakt dat commandanten en ondergeschikten (managers en werknemers) worden gevangen door hun eigen interne dynamiek en interactie – en hierdoor kunnen ze zich niet aanpassen aan veranderende externe (of zelfs interne) omstandigheden.” De OODA loop voorkomt dit.  Boyd splitst deze cyclus uit in vier onderling samenhangende en overlappende processen (OODA):

OODA-cycle

OODA-cycle

  • Observe/Observatie: snel begrijpen wat er aan de hand is. Het helder waarnemen van de veranderende situatie. Je doet dit door naar jezelf en naar de situatie te kijken als een observerende buitenstaander, en dus niet alleen vanuit je eigen standpunt. Alle zintuigen worden ingezet.
  • Orient/Oriëntatie: weten wat te doen. Dit heeft niet alleen betrekking op je positie, maar ook op de mogelijke uitkomsten die je kunt visualiseren – het menu met mogelijke opties die je maakt. Boyd onderscheidt de volgende factoren: je genetische erfenis, de culturele tradities, eerdere ervaringen, de analyse of synthese, en de nieuwe informatie oftewel de steeds veranderende omstandigheden. Oriëntatie geeft dus niet alleen aan hoe jij de wereld en jouw plaats in de wereld ziet, maar ook wat voor wereld je in staat bent te zien.
  • Decision/Beslissing: leer van ervaringen. Op basis van iemands huidige mentale perspectief de te nemen actie bepalen.
  • Act/Handel/Actie: en in staat zijn het te doen. De fysieke uitvoering van de beslissingen.

De combinatie van Observe/Observatie en Orient/Oriëntatie leidt tot een Decision/Beslissing en deze leidt weer tot Act/Handel/Actie. En dan begint de cyclus opnieuw met de observatie van de resultaten van je acties en die van je tegenstander, of de reactie van de markt. Het is een zich herhalend proces. Als je meegaat in het tempo of ritme van de ander kun je hem daarin verslaan. Je vormt je een beeld in je hoofd, oftewel, observe/oriëntatie. Daarna nemen we een decision/beslissing over wat we gaan doen en deze beslissing voeren we vervolgens uit, oftewel act/handel/actie. Vervolgens kijken we naar de gedane actie, in combinatie met onze observatie en we halen we nieuwe gegevens bij. Dit resulteert in een nieuwe oriëntatie, een nieuwe beslissing en een nieuwe actie. Keer op keer op keer… Het is een voortdurend proces, als je in een evenwichtstoestand verkeert overleef je het niet.

Hieronder zie je de uitgebreide uitwerking van de OODA loop:

OODA loop

OODA loop

De OODA-loop en Agile

De OODA-loop sluit naadloos aan op Agile: ze gaan allebei uit van het continue inspelen op veranderingen (veranderingen in de omgeving, veranderende behoeftes, etc.) Agile omarmt veranderingen, zelfs als ze laat in het ontwikkelproces aan het licht komen. Veranderingen worden benut en leveren concurrentievoordeel op. De OODA-loop zorgt ervoor dat de observatie sneller in actie kan worden omgezet. In de Korea-oorlog schoten de Amerikaanse gevechtspiloten tien keer zo veel MiG’s uit te lucht. Ook het Agile principe: lever regelmatig werkende software op, komt terug in de OODA-loop. Als je regelmatig een werkend nieuw productonderdeel oplevert dan kun je zien hoeveel nut dat onderdeel heeft, hoe mensen erop reageren. Met behulp van deze informatie kun je aanpassen wat jouw team in de volgende sprint gaat doen. Deze continue feedback (terugkoppeling) cycli en feed forward cycli (vooruitkoppeling) cycli versnelt de innovatie en aanpassingen en  zorgt ervoor dat je kunt meten hoeveel nut er wordt geproduceerd. Je kunt je zo steeds aanpassen aan de voortdurend veranderende wereld. Iteratief ontwikkelen en het incrementeel opleveren van het resultaat stelt je in staat om snel maximale toegevoegde waarde op te leveren. Stakeholders krijgen zo vertrouwen in het team, je ontvangt snel de benodigde feedback, want niets wordt in één keer helemaal goed opgeleverd. Als jouw organisatie niet kan inspelen op veranderende omstandigheden, concurrenten of klantwensen kom zij in de problemen.

“Harmonie tijdens een operatie wordt gecreëerd door impliciete communicatie en het vertrouwen dat zich ontwikkelt als gevolg van gelijke mentale beelden of impressies die ieder individu creëert en verbindt zich in het geheugen door het delen van dezelfde ervaringen op dezelfde wijze.”

OODA-loop

OODA-loop

“Leiderschap is de kunst om mensen te inspireren om enthousiast actie te ondernemen om ze ongewone doelen te verwezenlijken.”

Alle quotes zijn van John Richard Boyd.

Het is enorm leuk dat dit blog is doorgeplaatst op Agile Nieuws.

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.