PM Methodieken

Certificeringen

IEP (Ilona en Projecten) werkt vanuit internationaal erkende projectmanagement (PM) methodieken en standaarden, zoals PMI’s PMBoK Guide, Agile en PRINCE2.

Het verbinden van mensen en teams, waarbij er wordt samengewerkt aan een gemeenschappelijk doel en waarbij nooit het rendement en de relatie uit het oog wordt verloren.

Naast bovengenoemde methodieken en standaarden vindt IEP het van belang om haar projectkennis te verrijken, ook als het gaat om andere methodieken en standaarden, zoals bijvoorbeeld:

  • ITIL V3
  • Managing Successful Programmes
  • Programmamanagement sturen op samenhang
  • Projectmatig Creëren 2.0
  • Projectmatig Werken
  • Projectmanagement op basis van NCB versie 3
  • SCRUM
  • Lean