In 4 stappen naar een Agile secretariaat

De behoefte van de klant verandert, steeds sneller en sneller en alleen die organisaties die zich snel aanpassen zullen succesvol blijven. Vaak is het product of de dienst niet datgene wat de klant echt nodig heeft, de gebruikers zijn ontevreden met de geboden oplossing, de ontwikkeling is enorm kostbaar en deadlines worden niet gehaald. Agile is een krachtig antwoord op deze problemen.

[Lees meer…]

De PMO’er van morgen

Deel 1: Beheersen van de DANCE

Vandaag de dag fluctueren projecten sneller dan de normale tolerantiegrenzen. Als PMO’er werk je hard om het project nauwgezet te beheersen en te controleren, maar hoe harder je je best doet hoe moeilijker het wordt om grip te krijgen en te houden. In deze snel veranderende wereld kunnen PMO’ers volgens Jack Duggal[i] wel een paar DANCE lessen gebruiken. [Lees meer…]

De PMO’er van morgen

Deel 2: Beheersen van de DANCE; Design Denken i.p.v. focus op Plannen

De PMO’er van morgen. Vandaag de dag heeft bijna ieder project met de DANCE te maken. Er is steeds meer erkenning dat de complexiteit van projecten almaar blijft toenemen en de beperkingen van de traditionele methoden om deze toenemende complexiteit het hoofd te bieden worden zichtbaar. Traditionele methoden proberen complexiteit het hoofd te bieden door zich meer te richten op een ingewikkelde en uitgebreide planning. De realiteit van de DANCE karakteristieken laat zich moeilijk in een planning vastleggen en kan zelfs voor een tegengesteld effect zorgen: hoe meer je probeert te beheersen, hoe meer variabelen er bij komen die een grotere impact hebben op het project. Volgens Jack Duggal [i] ligt de oplossing voor complexe projecten in de focus op het ontwerp (design denken) in plaats van op de planning. [Lees meer…]

De Agile projectondersteuner

Je hebt vast wel eens de volgende termen voorbij horen komen ‘Agile, Scrum, ScrumUP, RUP, eXtreme Programming (XP)’. Deze termen zijn niet nieuw, maar binnen een steeds sneller veranderende wereld ineens erg ‘hip’ en actueel. Is er nog een rol voor een projectondersteuner binnen een Agile project? Zo ja, welke rol zou dit dan zijn? Welke taken kun jij als projectondersteuner op je nemen? Wat zijn de verschillen met de traditionele ondersteuning? Dit zijn allemaal vragen die bij mij opkomen als ik aan de term Agile denk. In dit blog probeer ik deze vragen te beantwoorden vanuit mijn kennis en ervaring. Voor Agile in een notendop verwijs ik je graag naar deze link.

[Lees meer…]

Projectmatig werken binnen een netwerkorganisatie

Projectmatig werken wordt vaak in één adem genoemd met projectmanagement certificeringen zoals PRINCE2 Foundation en IPMA-D. Maar spelen deze certificeringen een rol bij het projectmatig werken binnen een netwerkorganisatie? Nee, projectmatig werken binnen een netwerkorganisatie  is iets anders dan een projectmanagement methodiek (in theorie beheersen) via een Foundation of andere certificering. Een projectmanagement methode of techniek kan wel voor samenhang zorgen.

[Lees meer…]