Projectmanagement voor opdrachtgevers

Boekrecensie: Projectmanagement voor opdrachtgevers; de vier principes van succesvol opdrachtgeverschap
Auteur: Michiel van der Molen

Ontwikkelingen in de maatschappij, economie, markt, technologie of wetgeving volgen elkaar steeds sneller op. Er worden steeds vaker projecten opgestart om deze dynamische ontwikkelingen te kunnen doorvoeren. De tijd dat een project succesvol is als het binnen afgesproken voorwaarden (tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten) het geplande resultaat oplevert is voorbij. Tijdens het project veranderen er immers zaken en uitzonderingen zijn de regel geworden. Een project is een investering en is pas succesvol als het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Managers krijgen steeds vaker naast hun operationele taken de rol van opdrachtgever toebedeeld. Maar hoe vul je deze rol succesvol in?

[Lees meer…]

Beyond project management: PROM

PROM (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel)

PROM[1] (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel) is een raamwerk voor de ordening en beschrijving van projectorganisatievormen en is gestructureerd volgens de ontwikkelprincipes van Spiral Dynamics.
Met het PROM kun je de complexiteit van de tijdelijke opgave typeren en je kunt de inrichting van de projectorganisatie bepalen die het beste presteert binnen de gegeven context. Het raamwerk vergroot het inzicht in de diverse aspecten en integraliteit van projectmatig denken en werken. En geeft een overzicht van de factoren die de effectiviteit van een project kunnen verbeteren.

[Lees meer…]

Projectmatig Werken: Hoe doe je dat?

Boekrecensie: Projectmatig Werken: Hoe doe je dat?
Auteur: Patries Quant

In de huidige kenniseconomie is er sprake van minder hiërarchie en meer van gelijkwaardig samenwerken. Op deze ontwikkeling sluit projectmatig werken aan. In projecten wordt op een gelijkwaardige manier samengewerkt: de opdrachtgever is niet de baas van de projectmanager en de projectmanager is niet de baas van de projectmedewerkers. Zij zijn gelijkwaardig, maar hebben wel verschillende rollen. [Lees meer…]

RUP op Maat: een Agile toepassing

RUP op Maat: een Agile toepassing van Rational Unified Process

Boekrecensie: RUP op maat – Agile met RUP, Scrum en PRINCE2
Auteurs: Remi-Armand Collaris en Eef Dekker

Het projectmanagement vakgebied is volop in beweging, weg van het blind volgen van processen en initiële planningen, richting het flexibel omarmen van verandering. Echte teams worden steeds belangrijker, om in te kunnen spelen op de overvloed aan technische wensen, mogelijkheden en de steeds groter wordende complexiteit van de huidige projecten.
Het inrichten van multidisciplinaire projectteams is echter niet meer voldoende. Ook participatie van business en beheer is onmisbaar om de nieuwe generatie projecten succesvol van de grond te krijgen.  [Lees meer…]

De TIPI approach

Boekrecensie: Handboek projectmanagement de TIPI approach
Auteurs: Ernst Bosschers, Roland Boutelegier, Jacques Dierick, Hans Fredriksz en Reinier Krooshof

Denk je graag in metaforen, dan is dit boek misschien wel iets voor jou. In de TIPI-approach krijg je de opdracht om een tweetopstipi te bouwen voor de Dakota-indianen. Het boek is gericht op visualisatie en dit maakt de processen inzichtelijk. De metafoor van een tipi is een goed middel om je een praktisch projectmanagement handboek te bieden.  [Lees meer…]

Het inzetten van social media in projectcommunicatie: gewoon doen!

Boekrecensie: Social Media en Projectcommunicatie, communicatiedossier 35 Auteur: Jan Jelle van Hasselt

Social Media zijn niet meer weg te denken in het communicatielandschap en hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan de bestaande communicatiekanalen en –middelen. Social Media bieden de mogelijkheid om snel contact te leggen, een verbinding en interactie aan te gaan met personen of groepen binnen en buiten de staande organisatie.  [Lees meer…]

Projectmatig creëren – projectmanagement met extra’s

Boekrecensie: PMC Compact – Projectmatig Creëren binnen handbereik
Auteurs: Jo Bos, Ernst Harting & Marlet Hesselink

Ben je op zoek naar een projectmanagement methode die meer biedt dan alleen beheersing van, sturing op en controle van kosten, tijd, kwaliteit en scope? Dan is Projectmatig Creëren 2.0 een aanrader. De sleutel van projectsucces ligt immers niet alleen in de controle van de duivelsdriehoek.  [Lees meer…]