Kraton Polymers

Kraton Polymers

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

Opdrachtgever:Kraton Polymers, Executive Board (gevestigd in TX USA)
Project- / Programmanaam:WAVE
Periode:Mei 2010 - Januari 2011
Rol:PMO-medewerker / project support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Opzetten van het nieuwe Europese Central Office (onderdeel van het WAVE programma) in Amsterdam
Project- / Programmadoel:Centrale, gestandaardiseerde en integrale dienstverlening (back-office diensten) vanaf één Europees central office, met als doel vergroten van samenwerking en kennisdeling.
Project- / Programma deliverables:• Ingebruikname van het Europese Central Office
• Oplevering van locatieprocedures, werk- en veiligheidsinstructies
Gebruikte methodieken:Six Sigma

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Plannen en voorbereiden van de inkoop van onderhouds- en servicecontracten (incl. opstellen van een vereistendocument).
• Opzetten van een onboarding programma t.b.v. relocated medewerkers.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Mede selecteren van de leveranciers m.b.t. de onderhouds- en servicecontracten (incl. onderhandelingen en gunning).
• Organisatie en presentatie van locatiemeetings m.b.t. procedures, werk- en veiligheidsinstructies.
• Organisatie van een pre-onboarding weekend t.b.v. relocated medewerkers en hun gezinnen.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. EB en Europees Managementteam en beslisdocumenten).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes :


• Monitoren en zekerstellen dat (deel)projecten worden opgeleverd binnen de gestelde tijdsplanning, scope, vastgestelde budget en voldoen aan de kwaliteitseisen.
• Monitoren van de onderhouds- en servicecontracten en bijsturen indien noodzakelijk.
• Regie vanuit de opdrachtgever m.b.t. de tijdige oplevering volgens blauwdruk en PvE, van het Europese Central Office in samenwerking met Ideal Projects (architect).

Closing the project
• Closing Processes:

• Organisatie openingsfeest, verricht door wethouder Gehrels en in aanwezigheid van de USA EB.
• Overdracht onboarding programma, procedures, werk- en veiligheidsinstructies aan staande organisatie.