Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Centrale Informatievoorziening, IV RWS Netwerken, Technisch Project Management
Project- / Programmanaam:Monitoring LNT-proces
Periode:Juni 2013 – September 2013
Rol:Coördinerend Adviseur Serviceprojecten
Project- / Programma omschrijving:Bewaken LNT-proces en waar mogelijk verder stroomlijnen
Project- / Programma deliverables:• Bewaken en monitoren LNT-proces
• Een procesmatig, efficiënt en effectief LNT-proces verkort de doorloop- en besteltijden bij de business partner (KPN).
Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• N.v.t.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Adviseur en ondersteunende rol m.b.t. het LNT (Landelijke Netwerk en Telefonie) contract met KPN.
• LNT administratie en accounting in SAP.
• Adviserende en ondersteunende rol m.b.t. inhuur externe projectleiders.
• Coördinatie van inhuurcontracten en deze administreren in SAP.
• Contactpersoon voor projectleiders (binnen RWS) en business partner (KPN).

Monitoring & Controlling processes
• Monitoring & Controlling processesg:• Monitoren van het LNT-bestelproces en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.
• Maandelijkse voortgangsbesprekingen met de projectleiders m.b.t. de LNT-contracten, projectdossiers en inhuur.
• Maandelijks voortgangsrapportage opstellen voor het hoofd CIV (Centrale Informatievoorziening).
Closing the project
• Closing Processes:

• N.v.t.