Ren, Tytho, Ren

Help Tytho over de finish lijn

Een achttal Tytho collega’s is al maanden aan het trainen om op zondag 9 april een goede tijd neer te zetten tijdens de Rotterdam Marathon. Twee Tytho teams lopen mee met de Business Estafette Marathon.
Tytho heeft een goed doel gekoppeld aan deze mooie teamprestatie. De Tytho teams lopen voor het Wereld Natuur Fonds (WNF), omdat Tytho de dieren wil beschermen die het bedrijf en haar medewerkers vertegenwoordigen.

Tytho

https://www.justgiving.com/fundraising/tytho

Ren, Tytho, Ren

Vorig jaar, 2016, stond in het teken van het vijfjarig bestaan van Tytho. In 2017 willen we iets terugdoen oftewel teruggeven aan de samenleving. Wij hebben gekozen om voor de bedreigde diersoorten de Rotterdam Marathon uit te lopen.

Tytho will be matching all WWF donations made by our colleagues, business partners, clients, friends and family.

It's our aim to raise € 5.000,- in donations and have Tytho double it to € 10.000,-

Je zult dit vast herkennen. Begin januari, de tijd van goede voornemens, de tijd van het stellen van (persoonlijke) doelstellingen, of je nu wilt afvallen, meer wilt sporten, die felbegeerde promotie op het werk wilt binnenhalen, of … Dit jaar, hebben we besloten om als team de Rotterdam Marathon te lopen, want samen ben je sterker dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Hoe sterk we zijn als team?, dat gaan we op zondag 9 april 2017 ontdekken.

Dieren maken een belangrijk onderdeel uit van de huisstijl van Tytho. Dieren vertegenwoordigen het bedrijf, zowel op de website als in ons kantoor als in onze communicatie uitingen. Dieren vertegenwoordigen onze kernwaarden en wat ons als Tytho zo uniek maakt. Dieren vertegenwoordigen iedere medewerker en onze eigenschappen en toegevoegde waarde binnen het Tytho team.

Tijdens de kerstlunch (December 2016) kregen wij in een persoonlijk woordje van de directie ieder een dier toegewezen, ons totemdier. Ik kreeg een certificaat met een mier. Mieren staan symbool voor grote arbeid, wijsheid, ze zijn ijverig, werken goed samen in een groep en vormen een hechte gemeenschap. De kracht van mieren in verhouding tot hun grootte is ook buitengewoon. Mieren vormen grote kolonies waar elke mier een specifieke rol heeft voor het welzijn en voortbestaan van de groep als geheel. Ik ben er trots op om een mier te zijn.

Help Tytho naar de finish

Zien wij jou op zondag 9 april aanstaande langs de route of langs de finish? Onze renners kunnen alle support, toejuichingen en positieve energie gebruiken om de finish te halen. Je kunt ons vinden langs de route of bij ons centrale verzamelpunt (vlakbij de finish). Wil je ons komen aanmoedigen “Go, Tytho team, Go” laat het dan even weten via een berichtje.

Wat kun jij doen?

Kijk jij ook zo graag naar de BBC Earth, Life en Animal series? Wil je dat de volgende generaties, deze bijzondere (vaak bedreigde) diersoorten ook in het ‘echt’ kunnen zien in plaats van het alleen te moeten doen met de beelden. Je kunt ons steunen, niet alleen langs de marathon route, maar ook financieel.

Via Just Giving kun jij een gift schenken, via PayPal of creditcard. Alle beetjes helpen om ons doel van € 5.000,-. te halen en iedere gedoneerde euro telt voor twee, want Tytho zal ieder gedoneerde euro verdubbelen. Dus met iedere gedoneerde euro kan het WNF twee keer zoveel doen om de bedreigde diersoorten te ondersteunen. Help jij ons, om ons doel te halen en juich jij samen met ons op zondag 9 april aanstaande de twee Tytho teams naar de finish?

Tytho

https://www.justgiving.com/fundraising/tytho

 

Hytera Mobilfunk GmbH

Hytera Mobilfunk GmbH is een Duitse leverancier van oplossingen en producten op het gebied van Professional Mobile Radio (PMR). Zij zijn een specialist voor mobiele radio-technologie en pioniers op het gebied van professionele digitale mobiele radio systemen. Hytera Mobilfunk GmbH is al meer dan 30 jaar een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van TETRA-infrastructuur componenten.

Rol: Project Management Officer (PMO) voor het T2000 renewal project onderdeel van C2000.
C2000 is een digitaal landelijk netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. C2000 valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. C2000 is gebaseerd op de TETRA standaard. C2000 uit drie componenten:

  • het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie
  • het P2000 (Paging) alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol, en
  • de meldkamerbedieningen M2000.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

Opdrachtgever:Hytera Mobilfunk GmbH
Project- / Programmanaam:T2000 vernieuwingsproject onderdeel van C2000 Vernieuwing Implementatie
Periode:September 2015 - December 2015
Rol:PMO'er (Project Management Officer)
Project- / Programma omschrijving:T2000 Vernieuwing project onderdeel van C2000 Implementatie Vernieuwing Programma i.o.v. het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Project- / Programmadoel:Een goed werkend T2000 systeem conform de PvE (Turn-key project) in nauwe samenwerking met de overige deeltender opdrachtnemers (2Way en Eurofunk).
Taken:• Afstemming met PMO Hytera Duitsland
• Assisteren en bijhouden van de projectplanning, schatten, plannen, geïntegreerde projectplanning
• Mede ontwikkeling PID (project initiatie document)
• Bewaken van de standaardisatie, templates gebruik
• Project tracking, reviews en controle
• Project en PMO governance, meetings, maken van notulen en project communicatie
• Bewaken van de projectfinanciën in samenwerking met de controller van Hytera Duitsland
• Project procurement, tracking van huidige contracten en nieuwe contracten, in samenwerking met Procurement van Hytera Duitsland.
• Kwaliteitsmanagement conform de PvE en de aanbieding
• Communicatiemanagement conform de PvE en de aanbieding
• Requirements tracking (in Jira) conform de PvE en de aanbieding
• Deliverables tracking conform de PvE en de aanbieding
• Change management, documentatie, signaleren en controle
• Status rapportages, opzetten en najagen deelprojectleiders
• Risico, issue en opportunity management
• Document management (in Seafile, op Sharepoint en in Lotus Notes)
• Kennismanagement
• Administratieve ondersteuning
• Signaleren van en ondersteunen bij demand, forecast en resource management
• Project systems administratie
• Coördinatie van het screeningsproces en organisatie van diverse (klant) workshops om voortgang te rapporteren (Design fase).

Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL, PMI SPM, PMI PMBoK, MSP

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Volgt op het moment dat er meerdere fasen zijn doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de Design phase oftewel de Ontwerpfase.

 

 

 

De OODA-loop en Agile

Wat kunnen we leren van John Richard Boyd (1927-1997) om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden? John Richard Boyd heeft op basis van zijn ervaringen als gevechtspiloot tijdens de Korea-oorlog en later als instructeur de OODA-loop (Observe/Ontwikkel, Orient/Oriënteer, Decide/Beslis, Act/Handel/Actie ontwikkelt.

[Lees meer…]

PDCA en 3M in een Agile/Scrum context

De toepassing van Agile/Scrum kan je, zowel in je persoonlijke leven, tijdens je werk en in je project een enorme tijdsbesparing, hogere kwaliteit en meer plezier opleveren. Een belangrijke bron voor het Agile/Scrum-denken vormt het Lean gedachtegoed. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.

[Lees meer…]

5 stappen om met Kanban je werk te verbeteren

Kanban helpt je om je (software)projecten te beheren met een grote mate van efficiëntie en voorspelbaarheid. En het is eenvoudig toe te passen. Kanban helpt je om sneller waarde te leveren aan je klanten, dan met behulp van de Watervalmethode, Scrum of een andere projectmanagement methodiek. Kanban is een eenvoudige aanpak voor het leveren van waarde van een hoge kwaliteit aan je klanten, op tijd en binnen het vastgestelde budget. Als je al een werkvoorraad aan items en taken gespecificeerd hebt en een team hebt samengesteld, dan kun je met onderstaande vijf stappen meteen aan te slag.

[Lees meer…]

In 4 stappen naar een Agile secretariaat

De behoefte van de klant verandert, steeds sneller en sneller en alleen die organisaties die zich snel aanpassen zullen succesvol blijven. Vaak is het product of de dienst niet datgene wat de klant echt nodig heeft, de gebruikers zijn ontevreden met de geboden oplossing, de ontwikkeling is enorm kostbaar en deadlines worden niet gehaald. Agile is een krachtig antwoord op deze problemen.

[Lees meer…]

Merry X-mas

Ik wens jullie allemaal een Happy X-mas and a IEPlicious 2015

[Lees meer…]

Lean & Meaningful management support

Op 13 augustus jl. werden wij getriggerd door een tweet van @helloassistant. Een leuke teaser om aandacht te creëren voor het boek ‘Groeien naar een lean & meaningful management support’. Een boek met handreikingen, best practices en praktijkcases voor het creëren van een lean & meaningful management support. ‘Een onmisbaar boek voor iedereen die informatie en inspiratie wil opdoen voor de eigen organisatie. Een boek van de praktijk voor de praktijk’. Genoeg redenen om ernaar uit te kijken, zoals aangeven in de tweet.

[Lees meer…]

7 ingrediënten van een veranderverhaal

Je hebt de bedoeling van je project gevisualiseerd in een fotomoment. De logline, de magische zin die op een prikkelende wijze antwoord geeft op de vraag waarom moeten we dit project doen, is klaar. Je kunt nu gaan bouwen aan het veranderverhaal van jouw project. Ieder veranderverhaal – dus ook voor jouw project – bevat zeven onmisbare ingrediënten en vijf verhaalwetten.
De 7 ingrediënten van een goed veranderverhaal zijn:  er is een held, er is een streven, een begunstigde, een gangmaker, er komt tegenslag op je pad, maar ook onverwachte hulp en dan is er de ommekeer.

[Lees meer…]

Drie bronnen van verandering

Wanneer ben jij bereid te veranderen? Er zijn drie bronnen van verandering: ambitie, interactie en omstandigheden. Deze bronnen zijn de inspiratiebronnen voor het formuleren van de bedoeling. Met een project wil je een verandering in gang zetten dat bijdraagt aan het streven van het bedrijf (het businessresultaat). Het projectresultaat moet natuurlijk wel geaccepteerd en in gebruik genomen worden, anders is het project voor niets geweest. Maar een project is pas echt succesvol als de baten worden gerealiseerd. Een project is een investering die je doet om bepaalde baten (positieve effecten voor belanghebbenden, al dan niet financieel) te realiseren. Pas als je dit realiseert is er sprake van projectsucces. Storytelling is een belangrijk hulpmiddel om dit succes te realiseren. Het belang van storytelling en communicatie wordt in de praktijk nog wel eens onderschat, zo gefocust als men is op het specificeren, ontwerpen, bouwen, testen en accepteren van het projectresultaat. Men vergeet in de praktijk wel eens waarvoor we het project eigenlijk doen en hoe het bijdraagt aan het businessdoel. Het beoogde project-  en businessresultaat vraagt vaak om een verandering bij de gebruikers (een andere manier van werken, een andere invulling aan hun rol). Mensen veranderen niet zo maar, ze moeten het willen en de noodzaak voelen.

[Lees meer…]