Attero

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

Opdrachtgever:Attero directie
Project- / Programmanaam:1SAP4ALL
Periode:Mei 2012 – September 2012
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Implementatie van één ERP systeem, in lijn met de bedrijfsstrategie en passend binnen de business values: Continuïteit, Operational Excellence, Innovatie en Customer Intimacy.
Project- / Programmadoel:Uniforme en gestandaardiseerde werkwijzen op diverse gebieden d.m.v. één ERP systeem. Uniformiteit i.p.v. versnippering, een up-to-date systeem volgens de laatste kwaliteitseisen i.p.v. verschillende verouderde systemen, kostenbesparing i.p.v. hoge beheer- en onderhoudskosten.
Project- / Programma deliverables:• Opleveren functioneel werkend SAP systeem
• Ontwikkelen opleidingsmateriaal en geven van opleidingen aan Attero medewerkers
• Opleveren nazorgplannen
efficiënt en effectief LNT-proces verkort de doorloop- en besteltijden bij de business partner (KPN).
Gebruikte methodieken:PRINCE2, Agile PM, PMI SPM, MSP

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en follow-up van de wekelijkse BCM (Business Change Managers) meeting, programmamanagement meetings, locatie roll-calls (na go-live) en de 2-wekelijkse suppliers meeting.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Gebruikers-ondersteuning in de breedste zin van het woord (wekelijkse calls met key-users, gebruikersinterviews, tevredenheidssurveys, inloopspreekuren en ‘rondje langs de locaties’) met een focus op de kritische bedrijfsprocessen (wegen) en de kritische gebruikers (key-users).
• Verzorgen van communicatie m.b.t. de voortgang van het programma d.m.v. nieuwsbrieven, intranet berichten, quick reference cards, key-user bijeenkomsten, etc.
• Correcte implementatie van changes en incidenten na goedkeuring (indien buiten de tolerantiegrens) van de change control board en terugkoppeling aan programmateam en key stakeholders.
• Key-user rollen voor SAP, SAP Solution Manager en SharePoint.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. de directie en beslisdocumenten).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes
:• Regie voeren op het wijzigingsbeheer, configuratiemanagement en zorgdragen voor een correct verloop van het integrated change control proces via de change control board.
• Regie voeren vanuit het door programmamanagement aangestuurde CRIA (Centraal Regie Informatie Attero) op enerzijds het SAP Competence Center (Attero) en anderzijds de externe beheerpartners (Ciber, T-Systems en Prologa) m.b.t. de vastgelegde issues (changes en incidenten) o.a. door een dagelijkse call en centrale registratie in SAP Solution Manager.
• Verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de conversie- en go-live dossiers i.s.m. internal risk t.b.v. de externe auditor (Ernst&Young).

Closing the project
• Closing Processes:

• Organiseren van programma evaluatie meetings met supplier committee, business change managers, programma management team en stuurgroep.
• Mede opstellen van lessons learned rapportage en programma einddocument (PED).
• Wijzigingsbeheer, openstaande changes en incidenten en projectdocumentatie overdragen aan de staande organisatie.
• Organisatie van de projectafsluiting bijeenkomst.
• Nominatie voor een voor een SAP Quality Award 2012
Uitkomst: Silver: Large Implementation Category
- The Netherlands