Attero

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Attero directie
Project- / Programmanaam:1SAP4ALL
Periode:Mei 2012 – September 2012
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Implementatie van één ERP systeem, in lijn met de bedrijfsstrategie en passend binnen de business values: Continuïteit, Operational Excellence, Innovatie en Customer Intimacy.
Project- / Programmadoel:Uniforme en gestandaardiseerde werkwijzen op diverse gebieden d.m.v. één ERP systeem. Uniformiteit i.p.v. versnippering, een up-to-date systeem volgens de laatste kwaliteitseisen i.p.v. verschillende verouderde systemen, kostenbesparing i.p.v. hoge beheer- en onderhoudskosten.
Project- / Programma deliverables:• Opleveren functioneel werkend SAP systeem
• Ontwikkelen opleidingsmateriaal en geven van opleidingen aan Attero medewerkers
• Opleveren nazorgplannen
efficiënt en effectief LNT-proces verkort de doorloop- en besteltijden bij de business partner (KPN).
Gebruikte methodieken:PRINCE2, Agile

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en follow-up van de wekelijkse BCM (Business Change Managers) meeting, programmamanagement meetings, locatie roll-calls (na go-live) en de 2-wekelijkse suppliers meeting.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Gebruikers-ondersteuning in de breedste zin van het woord (wekelijkse calls met key-users, gebruikersinterviews, tevredenheidssurveys, inloopspreekuren en ‘rondje langs de locaties’) met een focus op de kritische bedrijfsprocessen (wegen) en de kritische gebruikers (key-users).
• Verzorgen van communicatie m.b.t. de voortgang van het programma d.m.v. nieuwsbrieven, intranet berichten, quick reference cards, key-user bijeenkomsten, etc.
• Correcte implementatie van changes en incidenten na goedkeuring (indien buiten de tolerantiegrens) van de change control board en terugkoppeling aan programmateam en key stakeholders.
• Key-user rollen voor SAP, SAP Solution Manager en SharePoint.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. de directie en beslisdocumenten).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes
:• Regie voeren op het wijzigingsbeheer, configuratiemanagement en zorgdragen voor een correct verloop van het integrated change control proces via de change control board.
• Regie voeren vanuit het door programmamanagement aangestuurde CRIA (Centraal Regie Informatie Attero) op enerzijds het SAP Competence Center (Attero) en anderzijds de externe beheerpartners (Ciber, T-Systems en Prologa) m.b.t. de vastgelegde issues (changes en incidenten) o.a. door een dagelijkse call en centrale registratie in SAP Solution Manager.
• Verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de conversie- en go-live dossiers i.s.m. internal risk t.b.v. de externe auditor (Ernst&Young).

Closing the project
• Closing Processes:

• Organiseren van programma evaluatie meetings met supplier committee, business change managers, programma management team en stuurgroep.
• Mede opstellen van lessons learned rapportage en programma einddocument (PED).
• Wijzigingsbeheer, openstaande changes en incidenten en projectdocumentatie overdragen aan de staande organisatie.
• Organisatie van de projectafsluiting bijeenkomst.
• Nominatie voor een voor een SAP Quality Award 2012
Uitkomst: Silver: Large Implementation Category
- The Netherlands