Royal FrieslandCampina

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

Opdrachtgever:Royal FrieslandCampina, Executive Board
Project- / Programmanaam:Dairy Unlimited / Route 2020
Periode:Augustus 2009 - Maart 2010
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Samen met de top 70 van de organisatie (co-creation proces) de corporate visie en te voeren strategie bepalen om nog succesvoller te opereren op de internationale zuivelmarkt.
Drie bijeenkomsten (growth strategy summits) geven het proces structuur. Tussendoor werken teams in kleiner verband, ondersteunt door BCG (Boston Consultancy Group) consultants een 12-tal thema’s verder uit.

Project- / Programmadoel:Een gezamenlijk opgesteld operationeel plan / roadmap waarmee de organisatie concreet kan werken.
Project- / Programma deliverables:• Bepalen van de corporate visie en te voeren strategie.
• Ontwikkeling van een breed gedragen operationeel plan / roadmap.
Gebruikte methodieken:BCG-methodieken, Projectmatig Creëren 2.0., ThinkTank methodiek

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• Samen met EB (Executive Board), BCG consultants de uitgangspunten bepalen.
• Organisatie van een programma kick-off sessie met EB-leden en BCG consultants.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en mede-organisator van de Vision Summit (3-daags in Den Haag).
o Doel: ontwikkeling gemeenschappelijke aspiraties, indelen van de workstreams en aspiraties per workstream bepalen, teambuilding.
• Facilitator en mede-organisator van de Challenger Summit (3-daags in Utrecht).
o Doel: ontwikkeling business cases per workstream en deze gezamenlijk te versterken (d.m.v. deepdives en challenger sessies). Verkenning van de verschillende routes die naar de top leiden.
• Facilitator en mede-organisator van de Integration Summit (4-daags in Grindelwald, Zwitserland).
o Doel: hoe zetten we de volgende stap, wat zijn de kritische paden, wat zijn de voorwaarden, etc.? Door middel van enabler deep dives de routemaps uitreiken en de klim maken vanuit het basecamp.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Programma ondersteuning vanuit opdrachtgeverzijde in samenwerking met de BCG consultants.
• Contactpersoon voor de workstream sponsors en teamleaders en linking-pin tussen de BCG consultants en de twaalf workstreams.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. EB en Supervisory Board, beslisdocumenten, visie- en strategiedocument, operationeel plan / roadmap).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling processes
• Monitoren van de voortgang van de twaalf workstreams (tussen de Summits in).
• Monitoren van de communicatie met en als vraagbaak fungeren voor de stakeholders (supervisory board, executive board, specialisten toegevoegd aan de workstreams).

Closing the project
• Closing Processes:

• Oplevering operationeel plan/roadmap.