De PMO’er van morgen

Deel 2: Beheersen van de DANCE; Design Denken i.p.v. focus op Plannen

De PMO’er van morgen. Vandaag de dag heeft bijna ieder project met de DANCE te maken. Er is steeds meer erkenning dat de complexiteit van projecten almaar blijft toenemen en de beperkingen van de traditionele methoden om deze toenemende complexiteit het hoofd te bieden worden zichtbaar. Traditionele methoden proberen complexiteit het hoofd te bieden door zich meer te richten op een ingewikkelde en uitgebreide planning. De realiteit van de DANCE karakteristieken laat zich moeilijk in een planning vastleggen en kan zelfs voor een tegengesteld effect zorgen: hoe meer je probeert te beheersen, hoe meer variabelen er bij komen die een grotere impact hebben op het project. Volgens Jack Duggal [i] ligt de oplossing voor complexe projecten in de focus op het ontwerp (design denken) in plaats van op de planning. [Lees meer…]