Keuzemenu Programmamanagement: visie 3

Keuzemenu Programmamanagement –  visie 3 MSP

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Rob Chabot | Ron Vinken | Lia de Zoete

Visie 3: Managing Successful Programmes (MSP)

Managing Successful Programmes (MSP) is het raamwerk van het Britse OCG. In de benadering volgens MSP is een programma een aanpak om op een gestructureerde manier strategische doelen te bereiken. Hierbij gaat het om een grote of complexe verandering waarbij een aantal nieuwe producten of diensten worden geïmplementeerd en er ook een organisatieverandering nodig is. MSP sluit aan op PRINCE2, een in Europa en zeker in Nederland veelgebruikte projectmanagementaanpak. Organisaties die in projecten werken met PRINCE2 kiezen vaak voor MSP, omdat ze op elkaar aansluiten, vanwege de eenduidige terminologie, heldere structuur en certificeringsmogelijkheden. Het gedachtegoed van MSP is één van de belangrijkste leden van de OCG familie, naast PRINCE2 voor projectmanagement en MOP (Management of Portfolio) voor portfoliomanagement.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 2

Keuzemenu Programmamanagement – visie 2 IPM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Rob Chabot | David de Graaf

Visie 2:  Integraal programmamanagement (IPM)

Is ontwikkeld in samenwerking met adviesgroep Novius en is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met programmamanagement van projecten met een relatief grote ICT-component. Bij IPM is er veel aandacht voor de relatie met portfoliomanagement, (multi-)projectmanagement en business- en informatieplanning. IPM gaat in op de bestuurlijke kant van programmamanagement, maar beschrijft daarnaast ook hoe de bedrijfsstrategie wordt doorvertaald naar uit te voeren projecten en op welke wijze architectuur kan worden ingezet om de samenhang in het eindbeeld (Soll), en daarmee de afhankelijkheden tussen de gedefinieerde projecten, inzichtelijk te krijgen. Binnen de IPM visie is aandacht voor de veranderkundige kant, het menselijke aspect. IPM is daarmee meer dan een methode: het is een visie op het tot stand brengen van structurele veranderingen in organisaties, rekening houden met het specifieke verandervraagstuk, en afgestemd op de bedrijfsstrategie, de organisatiecultuur en de context van de organisatie.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 1

Keuzemenu Programmamanagement – visie 1 A4-programmamanagement

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | René Hombergen | Karel Turfboer | Lia de Zoete

Visie 1: A4 programmamanagement

A4 programmamanagement is ontwikkeld door René Hombergen en afgeleid van de A4-methode voor projectmanagement: een indeling in vier gebieden waarvan de omschrijving steeds met de letter ‘A’ begint. A4 biedt overzicht, eenvoud en een gemakkelijke structuur. De A4-benadering is een top-down aanpak en is ontstaan vanuit het perspectief van de opdrachtgever.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement – 6 visies

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Martijn Akkersdijk | Jo Bos | Rob Chabot | David de Graaf | René Hombergen | Hans Licht | Anne Jette van Loon | Karel Turfboer | Lia de Zoete

Nu we projectmanagement onder knie hebben vormt programmamanagement de volgende uitdaging. Dit boek brengt zes organisaties en negen auteurs bijeen om samen tot een verdieping en verbreding van het programmamanagement vakgebied te komen.  [Lees meer…]

De TIPI approach

Boekrecensie: Handboek projectmanagement de TIPI approach
Auteurs: Ernst Bosschers, Roland Boutelegier, Jacques Dierick, Hans Fredriksz en Reinier Krooshof

Denk je graag in metaforen, dan is dit boek misschien wel iets voor jou. In de TIPI-approach krijg je de opdracht om een tweetopstipi te bouwen voor de Dakota-indianen. Het boek is gericht op visualisatie en dit maakt de processen inzichtelijk. De metafoor van een tipi is een goed middel om je een praktisch projectmanagement handboek te bieden.  [Lees meer…]

Het pop-up PMO

Snelle, flexibele en gestructureerde ondersteuning in projecten en programma’s.

Boekrecensie: Project Management Officie als pop-up shop
Auteur: Mertine Middelkoop

Je ziet ze steeds vaker in het straatbeeld verschijnen en weer verdwijnen: pop-up shops ‘tijdelijke winkels, guerrillashops in bestaande winkels of lege ruimtes’. Pop-up shops worden steeds vaker ingezet als promotietool die inspelen op de behoeften van de consument. Mensen willen verrast worden en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen in de belevingseconomie. Pop-up shops komen onaangekondigd, trekken razendsnel publiek en verdwijnen weer of gaan op in een permanent vorm.  [Lees meer…]

Het inzetten van social media in projectcommunicatie: gewoon doen!

Boekrecensie: Social Media en Projectcommunicatie, communicatiedossier 35 Auteur: Jan Jelle van Hasselt

Social Media zijn niet meer weg te denken in het communicatielandschap en hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan de bestaande communicatiekanalen en –middelen. Social Media bieden de mogelijkheid om snel contact te leggen, een verbinding en interactie aan te gaan met personen of groepen binnen en buiten de staande organisatie.  [Lees meer…]

Projectmatig creëren – projectmanagement met extra’s

Boekrecensie: PMC Compact – Projectmatig Creëren binnen handbereik
Auteurs: Jo Bos, Ernst Harting & Marlet Hesselink

Ben je op zoek naar een projectmanagement methode die meer biedt dan alleen beheersing van, sturing op en controle van kosten, tijd, kwaliteit en scope? Dan is Projectmatig Creëren 2.0 een aanrader. De sleutel van projectsucces ligt immers niet alleen in de controle van de duivelsdriehoek.  [Lees meer…]

Mijn boekenkast

Wat staat er in mijn boekenkast?

Het is vanzelfsprekend dat ik de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet volg. Daartoe bezoek ik professie gerichte bijeenkomsten (van bijvoorbeeld IPMA, PMI en BPUG), volg ik de ontwikkelingen online en houd ik de vakliteratuur bij. Voor het gemak maak ik een onderscheid in P3O boeken, Lean boeken en Verandermanagement boeken. Sommige boeken dienden als inspiratiebron voor blogs en over een aantal boeken heb ik een boekrecensie geschreven (zie de links).

[Lees meer…]